Mobil Mapping sistemarekin eskaneatuko dute errepideen foru sare osoa

ORAIN GIPUZKOA | 2017-11-09 09:04

Mobil Mapping sistemarekin eskaneatuko dute errepideen foru sare osoa

Diputatuen Kontseiluan Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu du lehiaketara ateratzea errepideen foru sare osoa Mobile Mapping sistema (MMS) erabiliz inbentariatzeko lanak. Teknologia horrek errepide sareko datuak eskuratzeko aukera berri bat eskaintzen du. MMS sistema horretan, ibilgailu bati denbora oinarri komun batean sinkronizatutako hainbat sentsore instalatzen zaizkio, eta horiek hiru dimentsiotako kokapen geoerreferentziatu bat ematen diote ia etenik gabe eta automatikoki. Gainera, errepideko ohiko seinale horizontalez gain, eskaneatze horri esker seinale bertikal guztien berri ere izango dugu, esaterako, foru sarea osatzen duten 1.800 kilometroetako trafiko seinaleen edo farolen berri. Aldundia da bere errepide sare osoa sistema honen bitartez eskaneatuta edukiko duen lehen erakundea estatuan,

Bide Azpiegituretako Departamentuak errepideen foru sarearen bideoinbentarioak egin izan ditu azken urteotan, azkena 2004 urtean. Kontuan hartuz handik hona zenbat denbora igaro den eta errepide sareak azken urteetan zer nolako aldaketak izan dituen (errepide zati berriak martxan hartzea, errepideak zabaltzea eta hobetzea, bidegurutzeak aldatzea, etab.), ezinbestekotzat jo da beste inbentario bat egitea. Mobile Mapping teknologiari esker, inbentario berria aurrekoa baino osoagoa eta xeheagoa izango da, gainera.

Inbentario geoerreferentziatua saretik jasotzeari esker, hobetu eta erraztu egingo dira bide segurtasuneko ikuskaritza prozesuen automatizazioa, obrak egiteko baimenak, istripuen diagnostikoak, garraio berezietarako datu generikoak edota departamentuko langileen segurtasuna. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 364.149,50 eurokoa da, BEZa barne, eta kontratua gauzatzeko epea, berriz, hamabi hilabetekoa.

Halaber, Bide Azpiegituretako departamentuak horrela proposatuta Diputatuen Kontseiluak beste kontratu bat lehiaketara ateratzea ere onartu du, hain zuzen, Gipuzkoako errepideen foru sareko egiturak –1000 baino gehiago dira– mantentzeko, birgaitzeko eta indartzeko lanak egiteko kontratua. Kontratu horren helburua da konpontzeko zailagoak eta garestiagoak liratekeen arazoak sortzea ekiditea edo atzeratzea. “Gure departamentuan mantentze lanetan inbertitzearen aldeko apustua egiten ari gara, horrek baliabideak aurreztea eta hondatze prozesua ekiditea dakarrelako”, azpimarratu du Aintzane Oiarbidek. Kontratuak bi urteko exekuzio epea izango du –gehienez ere beste bi urtez luzatu ahal izango da–, eta ia 1.200.000 euroko aurrekontua.