Gurean.eus widgeta

Gurean.eus-eko edukia zure webgunean txertatu nahi baduzu, aukera daukazu. Portadako edukiarekin edo, nahiago baduzu, atal jakin bateko edukiarekin.

Osatu iframe bat modu honetara:

<iframe src="https://gurean.eus/iframe/portada/300/600" width="300" height="600" frameborder="0" scrolling="no"> </iframe>

Horko parametroak:

  • portada edo, nahiago baduzu, kirolak, kultura, gizartea...
  • 300 eta 600, berriz, iframe horren altura eta zabalera dira. (Kontuan izan, zure iframeari 40 pixel gehiagoko altura eman beharko diozula)

Modu horretara, horrelako widgetak sortu ditzakezu:

Portada, 300 x 250

Kirola, 300 x 650